Tekoäly tiliöi laskut tarkemmin kuin ihminen

Laskuja käsitellään edelleen manuaalisesti, vaikka tekoäly hoitaisi homman nopeammin ja edullisemmin.

Laskujen käsittely hoidetaan yhä usein käsipelillä. Se on ymmärrettävää, sillä yritykset saavat lukuisia eri näköisiä laskuja eri formaateissa, eikä prosessin automatisointi ole ehkä tuntunut realistiselta vaihtoehdolta. Manuaalinen työ syö kuitenkin runsaasti resursseja, minkä vuoksi suomalainen yritys Elinar kehitti tiedon käsittelyn mullistavan ratkaisun, ElinarAI:n. Tekoälyyn ja IBM:n huipputekniikkaan perustuva paketti voidaan opettaa tekemään juuri niitä rutiinitehtäviä, joihin yrityksessä kuluu paljon aikaa.

Tekoäly oppii tiliöimään

Laskujen tiliöinnin kohdalla tekoäly opetetaan tunnistamaan erilaisten laskujen sisältöjä. Mitä enemmän vanhoja dokumentteja löytyy esimerkkimateriaaliksi, sitä nopeammin tekoäly oppii ymmärtämään kyseisen yrityksen erityistarpeita. Joten uuden formaatin kohdalla ElinarAI päättelee jo asiayhteyksistä, mitä tietoja laskulta löytyy. Epäselvissä tapauksissa tekoäly siirtää tarkistusvastuun ihmiselle, jonka tekemän päätöksen jälkeen tekoäly ei vaivaa tätä enää samanlaisella tapauksella toista kertaa, vaan oppii soveltamaan saamaansa tietoa.

Jos tähän saakka tiliöinti on ollut suurpiirteistä ja sisältänyt inhimillisiä virheitä, jatkossa tekoäly tutkii laskut rivikohtaisesti ja erittelee eri budjettimomenteille kuuluvat osat laskulta. Tämä paitsi nopeuttaa laskujen käsittelyä, myös vähentää virheitä ja alentaa kustannuksia. Ja mikä tärkeintä, talousasioista vastuussa olevat henkilöt saavat laadukkaampia ja tarkempia kuluanalyysejä päätöstensä tueksi. Tämä mahdollistaa konkreettisesti resurssien suuntaamisen liiketoiminnan kehittämiseen ja uuden luomiseen.

Ihmisen osaksi automatisointiprosessissa jää ElinarAI:n tekemien tiliöintipäätösten valvominen ja kehittäminen. Tämän työn taustalla tekoäly oppii ja kehittyy kaiken aikaa, joten aiemmin laskujen parissa hikoilleiden työntekijöiden resursseja vapautuu tuottavampiin tehtäviin. Mikäli laskujen käsittely on ehditty kokonaan tai osittain ulkoistaa, tekoälyyn vaihtaminen antaa joka tapauksessa tarkempia tuloksia säästäen myös kustannuksia. ElinarAI on skaalattavissa kaiken kokoisiin organisaatioihin, joissa käsitellään suurta määrää tietoa.

Tekemällä vähemmän saat aikaan enemmän

Elinar on toteuttanut vastaavanlaisia ratkaisuja eri yritysten yksilöllisiin tarpeisiin. Esimerkiksi eräs suuri teollisuusalan yritys, joka vastaanottaa n. 2000 tilausta kuukaudessa eri puolilla maailmaa sijaitseviin käsittelykeskuksiinsa, säästi heti ElinarAI:n käyttöönoton jälkeen jo 20 % resursseja eli noin parinkymmenen henkilön työpanoksen, ja tuottavuus paranee kaiken aikaa. Yrityksen tilausten vastaanottoa on automatisoitu IBM:n DataCapin ja tekoälyn avulla siten, että jo noin puolet saapuvista tilauksista siirtyvät suoraan tilausjärjestelmään, ilman että ihmisen tarvitsee nähdä niitä lainkaan.

Organisaatioiden tulisikin tarkastella kriittisesti prosesseitaan ja tehdä rohkeasti toimia, jotka ovat tätä päivää. Työntekijöiden resurssien ja motivaation tuhlaaminen toimintaan, joka on mahdollista hoitaa helpommin ja kustannustehokkaammin, ei sitä ole. Tuhansien lupausten vilistessä teknologia-alan markkinoinnissa on turvallista tietää, että ElinarAI:n kustannukset lasketaan käyttäjäkohtaisesti etukäteen, joten ikäviä yllätyksiä ei ole luvassa. Elinarista saa konsultoinnin, järjestelmien siirron, asennukset ja ylläpidon – eli kaiken tarvittavan, jotta voit tehdä vähemmän saadaksesi aikaan enemmän.

Kysy lisää: Tiina Makkonen, Account Manager, Elinar / +358 50 361 1038 / etunimi.sukunimi(at)elinar.com

INFO

Elinar on tekoälyavusteisen sisällönhallinnan ammattilainen, joka on toimittanut ohjelmistoratkaisuja ympäri maailmaa IBM:n kumppanina jo 25 vuoden ajan.

ElinarAI on tekoälyratkaisu, joka tekstianalytiikan keinoin tunnistaa ja luokittelee tietoa eri lähteistä. Innovaationa se perustuu koneoppimiseen, syviin neuroverkkoihin, tehokkaaseen datan esiprosessointiin ja helppokäyttöiseen tekoälyn opetuskäyttöliittymään. ElinarAI on käytössä jo useissa eri liiketoiminnan prosesseissa. Oppiakseen tunnistamaan kontekstin ja kussakin yrityksessä oleelliset asiat, ElinarAI tarvitsee asiakkaan esimerkkimateriaalia. Ratkaisulla on peruskyvykkyys tunnistaa tekstiä kielestä riippumatta.